Wednesday, February 22, 2012

فراخوان همبستگی با بلا روسیه


در تاریخ ۱٩ دسامبر ۲۰۱۱، وزرای امور خارجه چهار کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی کارل بیلد از سوئد، رادوسلاو سیکورسکی از لهستان، ویلیام هاگ از بریتانیا و گوئیدو وسترله از آلمان بیانیه ای مشترک منتشر کردند که حاوی انتقادات جدی به دولت بلا روس و پرزیدنت آن، آلکساندر لوکاچنکو بود. آن ها مقامات این کشور را متهم می کنند که با خشونت زیادتظاهرات مخالفان را در فردای انتخابات ریاست جمهوری سال پیش سرکوب کرده اند. آن ها هم چنین پی گیری های قضائی ای را که در چارچوب رویدادهای نام برده بر علیه تظاهر کنندگان ادامه می یابد، افشاء می کنند. در پیامد این اتهامات، آن ها از "جامعه بین المللی" و به ویژه از اتحادیه اروپا خواستار تشدید تحریم های تحمیل شده به این کشور و تقویت کمک به سازمان های مخالفان شده اند.

این بیانیه دارای یک قصد سیاسی آشکار است. در واقع، بیانیه نام برده به تظاهراتی اشاره دارد که البته شدیدا سرکوب شده بود ولی بیانیه از قلم می اندازد که رفتار بخش بزرگی از این تظاهر کنندگان، چیزی از مسالمت آمیز یا میانه روی در بر نداشت. این چنین است که خبر نگار یک روزنامه مهم فرانسوی که هیچ گونه ارادتی نسبت به حکومت بلا روس ندارد، در فردای رویدادها مقاله ای زیر عنوان "دولت محاصره شده" منتشر می کند و بر اساس گزارش های خبر نگارانش می نویسد :"تظاهر کنندگان مخالف امشب تلاش کردند به مقر حکومت بلا روس یورش ببرند."افزون بر آن، وزرای نام برده هم چنین فراموش می کنند بنویسند که "سرکوب" نام برده هیچ کشته یا زخمی جدی ای بر جای نگذاشته است.

از سوی دیگر، به نظر می رسد که این احساسات "بشر دوستانه" فقط ویژه بلا روسیه باشد. چه، درست در همان زمان که این عالی مقامان متن خود را تهیه و پخش می کردند، ده ها تظاهر کننده جوان مصری، طی تظاهراتی واقعا مسالمت آمیز در میدان تحریر قاهره کشته می شدند بدون این که توجه ممتاز آن وزرا شامل حالشان شود.

با وجود این، مساله افشاء کننده دیگری نیز وجود دارد. این بار، امضاء کنندگان بیانیه مذکور برای آشکار کردن اهداف واقعی خود، دیگر احتیاطی به خرج نمی دهند و از نوشته خود نتیجه گیری ای می کنند که تا کنون بی سابقه بوده است. . آنان ضمن عتراض به این مساله که "٧٠ در صد از اهالی بلا روسیه برای دولت آن کشور کار می کنند"، از اهالی بلا روسیه می خواهند که برای خدمت رساندن به اهداف "بشر دوستانه" انان، "یک سیاست روشن خصوصی سازی و تشویق و ارتقاء شرکت های خصوصی" در پیش گیرند. نمایش نامه آشکارا سور رئالیستی است : ٤ وزیر از ٤ کشور مختلف بدون هیچ گونه شرم و حیائی تصمیم به خصوصی سازی در کشوری دیگر می گیرند...

به هنگام تهیه این فراخوان، با خبر شدیم که پرزیدنت اوباما قانونی به نام "قانون دموکراسی و خقوق بشر برای بلا روسیه" را امضاء کرده است که هدفش نه تنها تحریم باز هم بیشتر بر علیه این کشور است، بلکه هم نوائی شرم آوری  را با بیانیه وزرا که در بالا به تفسیر آن پرداخته شد، نشان می دهد.

به تمام این دلایل، ما کلیه دموکرات های دنیا را فرا می خوانیم تا همبستگی خود را با خلق بلا روس و رسالت نافرمانیش تحکیم بخشند.


ژانویه ٢۰۱٢
Click here to sign the petition.

 • Enrique Muñoz Gamarra, International Analyst, Peru. 
 • Ken Jones, Canada 
 • Jean Bricmont, Physicist, Belgium
 • Gerald Sussman, Professor, United States 
 • Doug McGowan, Canada
 • Dražen Ević, Republic of Croatia
 • Nile R. Bowie, United States
 • Kingsley Smith, United States
 • Steve Wojcyk 
 • Matija Mikac, Croatia 
 • Barry Adams, Retired, Canada
 • Klaus Madersbacher, Austria
 • Walid Sadaoui, France
 • Djamal Benmerad, Journalist, Belgium
 • Badia Benjelloun, France
 • Alain Nierveze, France
 • Bruno Drweski, Historian, Politologist, France
 • Michele Brand, Independent Journalist and Researcher, France
 • Gearoid O Colmain, Independent Journalist and researcher, France
 • Vladimir Caller, Political Analyst and Researcher, Belgium
 • Eric Pottenger, Author and Editor, United States
 • Jacques Kmieciak, Journalist, France
 • Mohammad Zahedi, Engineer, Belgium